Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej trwa ponad pół roku.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej trwa ponad pół roku.

Pierwsza Komunia Święta zaczyna się wiele miesięcy przed samą uroczystością. Wymaga wielu przygotowań, nie tylko ze strony dziecka, ale także rodzica. Począwszy od września rozpoczyna się w parafiach duchowe przygotowanie dziecka do przyjęcia sakramentu. Przygotowanie przybiera dwie równoległe formy - przygotowania dzieci odbywają się podczas lekcji katechezy w szkole podstawowej, a rodziców - podczas wykładów organizowanych w parafii.

Komunie w różnych krajach Europy

Komunie najczęściej odbywają się w maju - miesiącu poświęconym kultowi maryjnemu. Niemniej nie jest to regułą - pierwsze Komunie odbywają się już w kwietniu. Jeszcze inną formę przyjmują na Zachodzie Europy - np. w Niemczech komunie najczęściej odbywają się w kwietniu, a we Francji - w czerwcu. 

Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej jest więc sporym wydarzeniem logistycznym, wymagającym od rodziców sporych umiejętności organizacyjnych. Nauka modlitw, przygotowanie Kościoła, przygotowanie uroczystości rodzinnej, zakup dewocjonaliów. 

Przygotowanie duchowe dzieci

Dzieci chcące przystąpić do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej muszą wykazać się odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i rozumieniem istoty sakramentu. Kanon 912 Kodeksu prawa kanonicznego stwierdza: "Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa". Dzieci powinny zatem rozumieć jaki jest cel ustanowienia sakramentu oraz przystąpienia do komunii i spowiedzi świętej. W wyjątkowej sytuacji, gdy dziecku grozi śmierć (łac. "in periculo mortis") wystarczy, żeby umiało ono odróżnić Ciało Pańskie od zwykłego chleba.

Przygotowanie mentalne rodziców

Rola rodziców to nie tylko przygotowanie dzieci - to także przygotowanie siebie do wychowania dzieci w duchu nauczania Jezusa. Dorośli powinni zrozumieć, że ich codzienne zachowanie to najlepsza forma doświadczenia Boga w życiu dziecka. Cierpliwość, umacnianie relacji małżeńskiej, wartość spowiedzi, uczestnictwo we mszy świętej, wsparcie w trudnych chwilach to najlepsza forma pokazywania wagi tego sakramentu.

Organizacja Komunii

Każde dziecko przystępujące do Komunii powinno posiadać różaniec, świecę (często praktykuje się świecę chrzcielną), skarbczyk oraz medalik. Znajdziesz je tutaj. Nieodłącznym elementem jest także ubiór liturgiczny. Stroje liturgiczne najczęściej są szyte na miarę dla każdego dziecka, dlatego mierzenie grup komunijnych często dzieje się jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. 

Trudnym logistycznie wydarzeniem jest także wybór miejsca uroczystości rodzinnej. Ze względu na fakt, że większość komunii odbywa się w jednym czasie, najlepsze lokale rezerwują miejsca na tą uroczystość często nawet na kilka lat przed samą komunią!

Nie dajmy się zwariować.

Pamiętajmy jednak o tym, że najważniejszym elementem Pierwszej Komunii Świętej jest przyjęcie Boga do serca młodego Chrześcijanina. Wszystko co pozostałe, stanowi wyłącznie tło. Mamy nadzieję, że dzięki naszym strojom to tło będzie bardzo atrakcyjne wizualnie ;)