Bierzmowanie - vademecum wiedzy

Bierzmowanie - vademecum wiedzy

Czym jest bierzmowanie?

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, czym jest sakrament bierzmowania. Jest to sakrament, który polega na przekazaniu Ducha Świętego. Ma to na celu umocnienie wiary. Duch Święty, który zstępuje na osobę przyjmującą bierzmowanie, przekazuje mu zdolność do świadczenia o wierze i jej obrony. Jest on typowy dla obrządku katolickiego i prawosławnego.

Jest to sakrament, który mocniej jednoczy osobę wierzącą z Bogiem i kościołem. Przyjęcie Ducha Świętego jest łaską i podporą, by dalej walczyć z diabłem i złem, a także przekazywać swoją wiarę. Jednak bierzmowanie to nie tylko dar. Przede wszystkim jest to przyjęcie zobowiązania. Do czego zobowiązuje sakrament bierzmowania? Osoby, które go przyjmują zobowiązują się do głoszenia swojej wiary i świadczenia o swojej wierze słowem i czynem.

Przygotowania do ceremonii bierzmowania

Przyjęcie sakramentu bierzmowania poprzedzają specjalne przygotowania, które trwają dość długo. Czasami to dwa lub trzy lata. Proces przygotowań może być jednak różny w różnych parafiach. Intensywność przygotowania w różnych klasach jest różny. Powinni przeprowadzać go katecheci w szkołach lub księża podczas spotkań w Kościele czy salach parafialnych przy Kościele. Sakrament przyjmuje się najczęściej w swojej parafii, można jednak przenieść się do innej, ale potrzebne są specjalne pozwolenia.

Proces przygotowania obejmuje etap ewangelizacyjny i katechetyczny. Ostatni etap to etap mistagogiczny, czyli wprowadzający w poszczególne etapy sakramentu. Ponieważ bierzmowanie jest swojego rodzaju egzaminem dojrzałości chrześcijańskiej, pod koniec przygotowań może nastąpić egzamin z katechizmu. Młode osoby przystępujące do bierzmowania najczęściej muszą wykazać się wiedzą związaną z obrządkiem, modlitwami i podstawami wiary.

Aby przystąpić do bierzmowania trzeba mieć chrzest i przystąpić do komunii świętej. Do sakramentu może przystąpić każdy, kto tego nie zrobił, nie tylko dzieci, ale też dorośli. W ich przypadku proces przygotowania także jest konieczny, ale może być znacznie krótszy niż u nastolatków. Dorośli muszą być pouczeni o tym, do czego zobowiązuje bierzmowanie i czym jest sakrament bierzmowania tak w ogóle.

Bierzmowanie – jak przebiega?

Po wielomiesięcznych przygotowaniach młodzi ludzie są gotowi na przyjęcie bierzmowania. Jak przebiega bierzmowanie? Jest to uroczysta okazja, ale o wiele mniej wystawna niż na przykład komunia. Jak przebiega bierzmowanie?

Ceremonia bierzmowania może być wyprawiona nie tylko w niedzielę, ale także w ciągu tygodnia. Często sakrament udzielany jest pod wieczór. Osoby, które przystępują do bierzmowania powinny być po spowiedzi.

Podczas ceremonii następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Szafarzem, czyli osobą udzielającą bierzmowania, jest biskup. Czasami może mianować szafarza nadzwyczajnego, czyli innego kapłana, który jest wyznaczony przez biskupa w wyjątkowej sytuacji. W przypadku zagrożenia życia osoba bez bierzmowania może zostać bierzmowana przez dowolnego księdza, bez żadnego upoważnienia od biskupa.

Osoby, które mają przystąpić do bierzmowania, powinny mieć świadka. Cała ceremonia bierzmowania trwa zaledwie chwilkę – świadek kładzie swoją prawą dłoń na prawym ramieniu bierzmowanego, kiedy podchodzi do nich biskup. Kapłan namaszcza na czole znak krzyża, wypowiadając słowa „Przyjmuj znamię daru Ducha Świętego”.

Kiedy wszystkie osoby zostały już bierzmowane, wspólnie odśpiewują Hymn do Ducha Świętego, następie jest także msza święta. Ceremonię kończy uroczyste błogosławieństwo przekazane przez biskupa.

Jak wygląda bierzmowanie – świadek

Właściwie świadkiem bierzmowania może być każdy. W Kościele Katolickim nie ma jakiś szczególnych wymagań co do płci czy wieku świadka. Jednak zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego powinna to być osoba, która ukończyła 16 lat (chyba że proboszcz lub biskup dopuścili wyjątek), jest ochrzczonym i bierzmowanym katolikiem oraz jest wolna od kary kanonicznej. Jednak, w przeciwieństwie do chrzestnych, świadek bierzmowania nie musi nic podpisywać ani przynosić zaświadczenia ze swojej parafii. Jego rolą jest wspieranie młodej osoby, która chce dostąpić bierzmowania.

Świadek może zostać wyznaczony przez osobę przyjmującą sakrament albo przez jego rodziców. Jeśli nie ma świadka, może go wyznaczyć proboszcz lub szafarz sakramentu. Najlepiej wybrać osobę, która żyje w zgodzie z wiarą i prowadzi życie pobożne i spokojne. Musi to być odpowiednie do funkcji, którą ma pełnić – wspierać osobę przyjmującą bierzmowanie do szerzenia i wzmacniania swojej wiary.

Chrzestnymi nie mogą być rodzice. W niektórych parafiach zaleca się, by dziewczęta wybierały na świadków kobiety, a chłopcy mężczyzn, ale nie jest to konieczne.

Po co sakrament bierzmowania?

Wiadomo już, jak przebiega bierzmowanie, ale wiele osób zastanawia się, czy jest to konieczny sakrament? Chrzest, komunia czy ślub bardzo dużo zmieniają w życiu osoby. Bierzmowanie ma wymiar wyłącznie duchowy. Jest wyrazem rozwoju wiary i przyjęciem Ducha Świętego oraz zobowiązaniem, by dalej dawać świadectwo o swojej wierze.

Sakrament bierzmowania pozwala także na przyjmowanie kolejnych sakramentów. Bez niego nie można wziąć ślubu kościelnego czy rozpocząć życia zakonnego. Sakrament bierzmowania jest także konieczny, jeśli chce się być chrzestnym. Czasami jednak, jeśli proboszcz parafii, z której pochodzi chrzestny i parafii, w której jest chrzest, się zgodzą, chrzestnym może zostać młoda osoba, nastolatek, który jeszcze nie miał bierzmowania, a na przykład jest w trakcie przygotowań do sakramentu.

Najciekawsze wpisy na naszym blogu:

Jakie imię do chrztu wybrać?
Kto może być ojcem chrzestnym?
Jaki upominek dla księdza wybrać?
Jakie są rodzaje krzyża katolickiego?
Wianki komunijne dla dziewczynek
Jak wybrać najlepszą sukienkę pokomunijną?
Jak ubrać dziewczynkę na wesele?
Jakie buciki do chrztu wybrać?
Kiedy chrzest może być nieważny?
Chrzest dziecka – kiedy to zrobić?
Modna mama na chrzcie dziecka – porady
Chrzest dziecka – jak się przygotować?