Roraty - czym są i kiedy je obchodzimy?

Roraty - czym są i kiedy je obchodzimy?

Zastanawiasz się, co to są roraty i kiedy je obchodzimy? Sprawdź, co warto wiedzieć o tym wyjątkowym nabożeństwie.

Co to są roraty?

To msza, która stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych zwyczajów adwentowych w Kościele katolickim. Kapłan najczęściej odprawia roraty o wschodzie słońca. Ta msza święta ma charakter wotywny. To oznacza, że nie odpowiada formularzowi dla danego dnia, lecz formularzowi przypisanemu szczególnym okazjom lub pobożności wiernych. Warto dodać, że roraty poświęcone są Najświętszej Maryi Pannie.

Msza roratnia to nabożeństwo popularne szczególnie w naszym kraju. Nazwa pochodzi od pieśni „Rorate caeli desuper”, tj. „Spuśćcie rosę niebiosa”. Śpiewa się ją na początku obrzędu. Warto zaznaczyć, że roraty pod pewnymi względami różnią się od tradycyjnej mszy. Zazwyczaj trwają ok. 30 minut i rozpoczynają się w ciemności. Jednak wnętrze kościoła rozświetlają charakterystyczne lampiony, o których jeszcze zdążymy porozmawiać. Roraty wiążą się z wielowiekową tradycją i nadal chętnie uczestniczą w nich wierni.

Adwent roraty

Roraty nieodłącznie kojarzą się z adwentem. To okres, który poprzedza Boże Narodzenie. Hierarchowie Kościoła zalecają wtedy refleksję, zadumę i pojednanie. W ten sposób wierni przygotowują się na przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie adwent wiąże się z radością związaną ze zbliżającymi się świętami. Nie jest to czas postu i wyrzeczeń, w przeciwieństwie do okresu przed Wielkanocą.

Historia rorat

Tradycja rorat jest bardzo bogata i sięga do czasów wczesnego średniowiecza lub chrześcijańskiej starożytności. Wtedy uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodziło się 18 grudnia, na tydzień przed Bożym Narodzeniem (dziś święto wypada 25 marca – na 9 miesięcy przed Narodzeniem Pańskim). Niegdyś mszę świętą poświęconą Matce Bożej zaczęto odprawiać w ostatni tydzień adwentu. Jednak kiedy są roraty obecnie? Otóż msze odbywają się przez cały okres adwentu.

Warto dodać, że w połowie XVI wieku Zygmunt I Stary otrzymał przywilej odprawiania rorat w ufundowanej przez siebie kaplicy na Wawelu. Obrzędy mogły być sprawowane przez cały rok z wyjątkiem Wielkiego Piątku.

Zgody na odprawianie rorat udzielał Watykan. Na przestrzeni lat różne diecezje w Polsce uzyskiwały różne przywileje. Jednak praktykę tę ujednolicił kard. Stefan Wyszyński w 1957 oraz 1961 roku. Od II Soboru Watykańskiego nabożeństwa można odprawiać tylko w dni powszednie.

Kiedy są roraty w kościele?

Wiesz już, że nabożeństwo związane jest z adwentem i to w tym okresie wierni gromadzą się w kościołach. Zatem roraty kiedy są i jak długo trwają? Otóż poranne msze rozpoczynają się wraz z początkiem adwentu. Pamiętaj jednak, że ten dzień przypada na niedzielę. Natomiast pierwsza msza roratnia odbędzie się w poniedziałek po niedzieli, która rozpoczyna adwent.

Rzućmy okiem na kalendarz – roraty kiedy są w 2022 roku? Adwent rozpoczyna się 27 listopada. Natomiast pierwsze nabożeństwo roratnie przypada na 28 listopada. Kapłani będą odprawiać msze roratnie aż do 24 grudnia.

Roraty kiedy i o której godzinie?

Tradycja nakazuje, aby roraty odprawiać wczesnym rankiem. Chociaż nie zawsze tak się dzieje. Wiele kościołów organizuje msze o godzinie 6:00 lub 6:30. Jednak na przestrzeni lat coraz więcej parafii decyduje się na organizację nabożeństw po południu (np. o 18:00). Może to mieć związek z niską frekwencją o świcie. Nie ulega wątpliwości, że w późniejszej porze dnia do kościoła udaje się więcej wiernych.

Skąd pochodzi tradycja odprawiania rorat o świcie? Otóż adwent to w tradycji chrześcijańskiej okres oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Zatem uczestnictwo w porannej mszy symbolizuje czuwanie. Aby dowiedzieć się, kiedy są roraty w danym kościele, najlepiej rzucić okiem na ogłoszenia duszpasterskie. Ponadto wiele parafii zamieszcza te informacje na stronach internetowych.

Mszał rzymski nie precyzuje pory celebracji mszy roratniej. To oznacza, że można ją odprawiać o różnej porze dnia. Zatem wiele zależy od decyzji kapłana, a de facto – od frekwencji wiernych o określonej porze dnia. Niegdyś roraty często odprawiało się przed świtem, co wiązało się z ważną symboliką. Wschodzące słońce oznaczało Chrystusa. Wierni podkreślali, że Jezus zastaje lud, który czuwa na modlitwie.

Pomimo upływu lat wierni nadal chętnie gromadzą się na mszach roratnich, a tradycja przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Ponadto forma odprawiania obrzędów niewiele się zmieniała.

Zwyczaje, które towarzyszą roratom

Wiesz już, do kiedy są roraty i czym jest to nabożeństwo. Warto jednak pamiętać, że mszom towarzyszy wiele zwyczajów, które odróżniają msze adwentowe od niedzielnych. Wyjątkowa symbolika nadaje obrzędom niezwykły klimat. Sprawdź, które zwyczaje nieodłącznie wiążą się z roratami i po dziś dzień obecne są w kościołach.

Lampion na roraty

Charakterystyczna roratka lub rorata to lampion, który wierni przynoszą na nabożeństwo. Tę tradycję szczególnie polubiły dzieci i roratki wykonują samodzielnie. Niegdyś lampiony pozwalały oświetlić drogę do kościoła.

Bardzo często lampion ma kształt czworoboku, a na jego ściankach widnieją witraże, które przedstawiają symbole chrześcijańskie. Czasami korzysta się również z latarek czy małych lampek na baterię. Ponadto przy ołtarzu zapala się świecę woskową, która udekorowana jest błękitną wstążką i symbolizuje Matkę Bożą.

Warto pamiętać o biblijnej symbolice lampionu. Nawiązuje one do przypowieści o roztropnych pannach, które oczekiwały na przyjście Jezusa. Dziś roratki zapala się podczas pierwszej części mszy, gdy zgaszone są światła. Zatem, pytając o roraty co to – należy szczególnie zwrócić uwagę na wersy zapisane w Piśmie Świętym.

Pieśń roratnia

Wspomniana już pieśń „Spuśćcie rosę niebiosa” zawsze kojarzy się z adwentem. Śpiew symbolizuje oczekiwanie na przyjście Jezusa Chrystusa i wprowadza podniosłą atmosferę nabożeństwa. Trudno doszukać się daty jej powstania, lecz na pewno towarzyszy wiernym od wieków. Niektóre zapiski mówią, że pieśń pochodzi z Francji i funkcjonowała tam jako modlitwa adwentowa.

Zwróć uwagę, że słowa refrenu „Spuśćcie rosę niebiosa, a obłoki niech wyleją Sprawiedliwego” stanowią motyw przewodni nabożeństwa. To dla wiernych wyraz tęsknoty za Jezusem oraz zapowiedź Bożego Narodzenia. Natomiast tekst zwrotek to modlitwy ułożone z proroctw Izajasza. Jednocześnie mówi on o grzechu Izraela, dramacie jego kary i obietnicy wyzwolenia ludu.

Roraty – podsumowanie

Wiesz już, kiedy odbywają się roraty – co to jest i o której godzinie najczęściej się je odprawia. Warto przypomnieć, że obrzędy te mają wielowiekową tradycję i na przestrzeni lat niewiele się zmieniły. Choć niegdyś nabożeństwa odbywały się wyłącznie o poranku, dziś wielu księży decyduje się na popołudniowe msze.

Zarówno roraty, jak i związane z nimi tradycje przetrwały do dziś i nadal przyciągają wiernych do kościołów. Uczestnicy nabożeństwa chętnie przynoszą lampiony i odśpiewują charakterystyczną pieśń, która od wielu lat towarzyszy obrzędom. Pamiętaj, że ta msza odbywa się w okresie adwentu – od poniedziałku do soboty.

Najciekawsze wpisy na naszym blogu:

Komża czy alba komunijna?
Jakie dodatki komunijne w 2022 roku
Jak mierzyć dziecko do alby komunijnej?
Chrzest dziecka - czyli jakie ubranko wybrać?
Strój na komunię - wybierz najlepszy!
Szaty liturgiczne – niezbędnik
Jak rozróżnić szaty liturgiczne?
Przyjęcie komunijne w domu - czy warto i jak się do niego przygotować
Chrzest dziecka - co musisz kupić?
Jak ubrać dziecko do chrztu w chłodne dni?
Lista niezbędnych produktów do chrztu
Alby dla kantorów - jak wybrać najlepszą?