Symbole podczas chrztu - wyjaśniamy

Symbole podczas chrztu - wyjaśniamy

Chrzest Święty w kościele katolickim to bardzo ważny sakrament. Jest to pierwsza z ceremonii, bez której wszystkie inne nie będą możliwe. Poprzez chrzest, zmywany jest z dziecka grzech pierworodny, a ponadto maluch przyjmowany jest do wspólnoty kościoła katolickiego. Z chrztem świętym związanych jest aż pięć symboli. Sprawdź, co one oznaczają oraz jak bardzo istotne jest ich użycie.

Obrzęd Chrztu Świętego - co on oznacza?

Chrzest to niezwykle ważna uroczystość dla każdego dziecka, jak i dla rodziców, którzy chcą wychować swoją latorośl w wierze katolickiej. Chrzest jest pierwszym z kilku sakramentów w życiu człowieka. Dzięki niemu dziecko staje się częścią całej wspólnoty. Chrzest oczyszcza z grzechu pierworodnego i otwiera nowemu członkowi wspólnoty drzwi. Sprawia, że może on kroczyć drogą światła, drogą chrześcijaństwa. Jest to niezwykle istotne wydarzenie dla całej rodziny. Należy się do niego odpowiedniego przygotować. I nie chodzi tutaj wyłącznie o przygotowanie domu na przyjęcie po ceremonii. Sam obrzęd, choć trwa krótko, wymaga skupienia oraz wykorzystania kilku istotnych przedmiotów.

Historia Chrztu Świętego jest dość długa. Aby go zrozumieć, należy cofnąć się aż do początku chrześcijaństwa. Dlaczego? Chrzest został ustanowiony przez samego Jezusa, który został ochrzczony w Jordanie przez Jana Chrzciciela. Nic więc dziwnego, że ta tradycja, ten sakrament przetrwał aż do naszych czasów. Choć forma jest nieco inna, a ceremonia odbywa się w kościele, a nie w rzece, znaczenie jest identyczne. Całej uroczystości towarzyszy kilka symboli, o których warto wspomnieć.

Jakie znaczenie ma znak krzyża na czole dziecka?

Symbole Chrztu Św to przede wszystkim znak krzyża, który kapłan oraz rodzice i rodzice chrzestni wykonują na czole dziecka. Znak krzyża ma szczególne znaczenie. Obejmuje kilka aspektów wiary. Czyni się go na samym początku celebracji. Wyciska na dziecku pieczęć, oznacza łaskę odkupienia, którą zyskuje za sprawą Chrystusa. Znak krzyża znany jest od samego początku, używany był niejednokrotnie przez ludzi jeszcze za czasów Jezusa. Znak krzyża czyniony na chrzcie jest również symbolem i potwierdzeniem świadomej relacji z Bogiem. Fakt, że wykonuje się go w specjalnej sekwencji, pokazuje, że jest to też wyraz wiary w misterium Trójcy Świętej, czyli najważniejszej istoty wiary dla wszystkich Chrześcijan.

Obmycie dziecka wodą chrzcielną

Najważniejszym, kulminacyjnym momentem każdego chrztu jest obmycie czoła dziecka wodą święconą. Kapłan robi to, jednocześnie wypowiadając bardzo ważne słowa: (imię kandydata), ja ciebie chrzczę w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Jest to niezwykle wzniosła chwila, w której dziecko otrzymuje moc Ducha Świętego. Tym samym staje się wyjątkowym dzieckiem bożym. Obmycie wraz z tymi słowami to najistotniejsza forma i materia Chrztu. Wystarczy wykonać tę czynność i wypowiedzieć przypisane do niej słowa, aby sakrament został poprawnie udzielony. Będzie to ważne nawet w takiej sytuacji, kiedy innych części nie da się odprawić. Mogą mieć na to wpływ różne okoliczności. Nie zawsze bowiem chrzest przyjmowany jest w zdrowiu i przyjaznych warunkach.

Symbole Chrztu Świętego to przede wszystkim woda święcona. Bez wody nie może żyć człowiek. Bez wody nie mogą żyć zwierzęta ani rośliny. W przypadku chrztu woda jest symbolem życia, wzrastania, rozwijania się. Woda służy również do oczyszczania. Nic więc dziwnego, że to właśnie ten moment jest w liturgii najważniejszy. Chrzest zmywa bowiem jarzmo, jakie ciąży na każdym człowieku przez grzech pierworodny. O tym, jak ważna jest woda w tym sakramencie, mówi sam fakt, iż Jan ochrzcił Jezusa wodą z rzeki Jordan.

Namaszczenie krzyżmem

Po zakończeniu najważniejszej części chrztu, czyli polaniu głowy dziecka wodą święconą, następuje kolejna, bardzo symboliczna czynność. Chodzi o namaszczenie krzyżmem. Olej używany przy chrzcie to olej krzyżma świętego. Podobnie, jak przy polewaniu głowy wodą, tutaj również kapłan wypowiada specjalną formułę. Chodzi o słowa: “Bóg wszechmogący, Ojciec, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który uwolnił się od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza cię krzyżmem zbawienia, abyś włączony(a) do ludu Bożego wytrwał(a) w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne”.

Już w starożytności namaszczenie było niezwykle ważnym symbolem. Najczęściej towarzyszyło ustanawianiu króla, kapłana lub proroka. Był to znak tego, że Bóg sam wybrał tę osobę do pełnienia danej funkcji. Namaszczenie wyznaczało człowiekowi ścisłe zadania, które miały jednocześnie prowadzić do tego, by w świecie panował zamysł Boga.

Dzięki sakramentowi Chrztu Świętego człowiek łączy się z Bogiem, jednoczy się jako dziecko z Chrystusem. Otrzymuje od Boga udział w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji, jaką Pan Jezus wyznaczył i do której zobowiązał nowego członka kościoła.

Nałożenie białej szaty

Obrzęd namaszczenia krzyżmem kończy się nałożeniem białej szaty. Jest to kolejny symbol sakramentu chrztu, który spotkamy podczas każdej z tych uroczystości. Ten symboliczny gest wiąże się ściśle ze słowami, które kapłan wypowiada. Chodzi o sformułowanie: “(imię osoby przystępującej do chrztu) stałeś (aś) się nowym stworzeniem i przyoblekłeś (aś) się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne”.

Ten symbol również pochodzi ze starożytności. Za nauczania Chrystusa, sporo osób dorosłych było niewierzących. Dopiero po jakimś czasie zaczęli decydować się na odejście od swojego stylu życia i przejście na drogę Jezusa. W tamtym czasie osoby, które zdecydowały się na chrzest, otrzymywały nowe białe szaty do ubrania. Chodzili w nich cały tydzień do kościoła, gdzie mogli słuchać katechez mistagogicznych, które głoszone były przez biskupa. Zadaniem tych katechez było dokładne wyjaśnienie nowym osobom, nowym chrześcijanom, jakie korzyści duchowe czekają, ale również jakich zobowiązań muszą się podjąć.

Choć upływ czasu sprawił, że obecnie Chrzest Święty przyjmują głównie dzieci, zwłaszcza niemowlęta, symbol białej szaty i jej nakładania na nowego członka wspólnoty ma się dobrze. Biel tej szatki również jest symbolem — kolor ten to znak czystości duchowej oraz szczęścia człowieka, który ma możliwość wstąpić do wspólnoty chrześcijańskiej. Jest jeszcze druga strona medalu. Gest nakładania białej szaty nawiązuje do słów Świętego Pawła Apostoła. Pisał on o tym, że sakrament chrztu pozwala człowiekowi uzyskać stan duchowy podobny do Stwórcy.

Zapalenie świecy chrzcielnej

Jakich symboli używamy przy Chrzcie Świętym? Ostatnim z nich jest świeca. Podczas udzielania sakramentu, w kościele płonie paschał. Oznacza on, że sam Jezus jest obecny duchowo wśród modlących się. Zwykle ojciec chrzestny bierze ze sobą świecę i w odpowiednim momencie odpala ją od płomienia paschału. Jest to symboliczny gest, który ma nam przypominać, że słowa Chrystusa, dla każdego ochrzczonego, powinny stać się drogowskazem.

Najciekawsze wpisy na naszym blogu:

Komża czy alba komunijna?
Jakie dodatki komunijne w 2022 roku
Jak mierzyć dziecko do alby komunijnej?
Chrzest dziecka - czyli jakie ubranko wybrać?
Strój na komunię - wybierz najlepszy!
Szaty liturgiczne – niezbędnik
Jak rozróżnić szaty liturgiczne?
Przyjęcie komunijne w domu - czy warto i jak się do niego przygotować
Chrzest dziecka - co musisz kupić?
Jak ubrać dziecko do chrztu w chłodne dni?
Lista niezbędnych produktów do chrztu
Alby dla kantorów - jak wybrać najlepszą?